MAKAA architektura

Rozwijamy jakość przestrzeni do życia, dostosowując je do aktualnych potrzeb. Nasze koncepcje gwarantują uznanie klientów i budują zaufanie niezależnie od haseł reklamowych.

W naszej pracowni łączymy wartości. Nowoczesność i rozwój rozumiemy przez sztukę dialogu i umiejętność łączenia różnorodnych czynników. Wiedza, intuicja i wrażliwość stanowią kompetencje, dzięki którym możemy kształtować wizje przyszłości.

Zgodnie z najbardziej podstawową funkcją architektury – tworzymy projekty unikatowe, takie, które mają poprawiać jakość życia i przestrzeni. Wykorzystujemy modernistyczne standardy, dzięki którym technologie i materiały mogą być stosowane masowo. Ideały piękna i jakości łączymy z korporacyjnym i biznesowym profesjonalizmem organizacji i zarządzania.

Nasze projekty są niepowtarzalne, choć powstają z kultury popularnej. Każdy z nich wynika z lokalnego i globalnego kontekstu. Nasza architektura jest tworzona z potrzeb ludzi i dla ludzi.

.

MAKAA pracownia

Jesteśmy rzemieślnikami od tworzenia architektury, która ma pozytywnie oddziaływać na użytkowników i otoczenie. Nasz warsztat pracy to miejse, gdzie przygotowujemy profesjonalne projekty, wykorzystując narzędzia usprawniające proces realizacji i zarządzania.

MAKAA założyli w 2010 roku Katarzyna  Waloryszak i Marcin Waloryszak. Architekci, mający kilkunastoletnie doświadczenie przy realizacji dużych projektów dla klientów komercyjnych w Warszawie i Paryżu. Wykonujemy dokumentację projektową na wysokim poziomie merytorycznym i formalnym.  W naszej pracy, od początku istnienia pracowni  wykorzystujemy  technologię BIM.

Wypracowaliśmy mechanizmy, dzięki którym, nasi klienci otrzymują od nas projekty pozwalające sprawnie przeprowadzić realizację, uniknąć błędów oraz precyzyjnie określić harmonogram i budżet inwestycji.

 

 

Wdrażamy nowe idee i procesy projektowe

O projektowaniu przestrzeni myślimy globalnie i odpowiedzialnie. Innowacyjne rozwiązania pomagamy wprowadzać na poziomie administracyjnym i wykonawczym. Ekologiczne i prospołeczne rozwiązania to także wyzwania na poziomie infrastruktury i wsparcia systemowego. W ramach pracowni, prowadzimy multidyscyplinarne badania i analizy nad oceną możliwości wprowadzania nowych rozwiązań w realizacjach inwestycji. Tworzymy handbooki porządkujące dostępną wiedzę i możliwości dotyczące ekologii, nowoczesnych technologii oraz potrzeb społecznych. Współpracujemy z ośrodkami społecznymi, gospodarczymi oraz wykonawczymi nad oceną trudności i zysków wprowadzania zmian, które są niezbędne do  dostosowania systemu realizacji inwestycji do aktualnych potrzeb i wyzwań.